Woehoe! Bespaar 20% bij aankoop van meer dan één boek. Gebruik code MULTI20

Privacybeleid van Wonderbly

Inleiding
Dit beleid (samen met onze algemene gebruiksvoorwaarden zoals uiteengezet op Wonderbly's Terms and Conditions page is van toepassing op uw gebruik van de website www.wonderbly.com (de 'Website') en vormt de basis waarop persoonsgegevens die van u zijn verzameld of die u aan ons heeft verstrekt, door ons zullen worden verwerkt.

U dient het navolgende aandachtig te lezen om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens te begrijpen en hoe wij deze gegevens zullen behandelen.

Ten behoeve van de Britse wet gegevensbescherming van 1998 (Data Protection Act 1998), is de voor verwerking verantwoordelijke Lostmy.name Limited (handelend onder de naam Wonderbly), gevestigd te Unit 11, 38-50 Pritchards Road, Londen E2 9AP, Verenigd Koninkrijk.

Soorten verzamelde gegevens
Wij mogen de navolgende informatie over u verzamelen en verwerken:

 1. Informatie die u aan ons verstrekt - U kunt ons informatie geven door formulieren op de Website in te vullen of door met ons te corresponderen via e-mail, telefoon of anderszins. Daaronder valt informatie die u geeft als u zich inschrijft voor het gebruik van onze Website, een order op onze Website plaatst, deelneemt aan discussiepanels of andere functies van sociale media op onze Website, zich opgeeft voor een prijsvraag, promotie of enquête en wanneer u een probleem met onze Website meldt. De informatie die u geeft kan uw naam, factuuradres, leveradres, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum, geslacht, foto, gebruikersnaam, wachtwoord en andere inschrijvingsinformatie bevatten, evenals de naam en het adres van degene die het boek ontvangt.
 2. Informatie die wij verzamelen over u en uw apparaat - Telkens wanner u de Website bezoekt, kunnen wij automatisch de navolgende informatie verzamelen:
  • technische informatie met inbegrip van het internet protocol (IP) adres dat wordt gebruikt om uw computer te verbinden met het internet, uw login-gegevens, browser-soort en -versie, de tijdzone instelling, de browser plug-in soorten en versies, besturingssysteem en platform;
  • informatie over uw bezoek, met inbegrip van de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, door en van uw site (met inbegrip van datum en tijd); producten die u bekeken, gekocht of gezocht heeft; pagina responstijden, download fouten, de lengte van de bezoeken aan bepaalde pagina's, pagina-interactie informatie (zoals scrollen, klikken en muis-overs), en methoden die worden gebruikt om van de pagina weg te surfen en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om het nummer van onze klantendienst te bellen.
   Wij verzamelen niet uw financiële informatie. Deze informatie wordt verzameld en opgeslagen door derde betalingsverwerkers.

Gebruik van de verzamelde gegevens
Wij gebruiken gegevens over u die wij op de navolgende wijzen bewaren, om zodoende:

 • ons in staat te stellen onze boeken en aanverwante diensten aan u ter beschikking te stellen;
 • ons in staat te stellen u te voorzien van andere informatie, producten of diensten die u van ons verlangt of waarvan wij menen dat zij wellicht interessant voor u zijn, waarbij u toestemming heeft gegeven om voor die doeleinden te worden geïnformeerd;
 • u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van de Website wanneer u dit wenst;
 • competities en promoties te voeren;
 • contact met u op te nemen over producten en diensten die u heeft verzocht;
 • u te informeren over wijzigingen van de Website en producten en diensten die wij aanbieden;
 • ervoor te zorgen dat de inhoud van de Website op de meest effectieve wijze voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd;
 • de Website te beheren en voor interne activiteiten waaronder problemen oplossen, gegevensanalyse, test-, onderzoeks-, statistische en enquêtedoeleinden;
 • zeker te stellen dat de Website veilig en beveiligd is; of
 • de effectiviteit van reclame die wij aan u en anderen richten, te meten of te begrijpen en om u van relevante reclame te voorzien.
  Wij kunnen ook gegevens die wij over u hebben voor andere doeleinden gebruiken maar uitsluitend wanneer een dergelijk doel aan u is meegedeeld op het moment dat wij de gegevens verzamelen.

Gebruikers van de verzamelde gegevens
Wij kunnen uw persoonsgegevens aan ieder lid van onze groep bekendmaken, hetgeen betekent onze dochtermaatschappijen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochtermaatschappijen zoals nader bepaald in artikel 1159 van de Britse Vennootschapswet van 2006 (Companies Act 2006).
Wij kunnen uw persoonsgegevens aan geselecteerde derden bekendmaken, waaronder:

 • onze vertrouwde zakelijke partners en derde dienstverleners, contractanten, licentiehouders of adviseurs om ze in staat te stellen om namens ons functies te vervullen en persoonsgegevens te verwerken, waaronder (maar niet beperkt tot) drukkerijdiensten, betalingsdiensten en leveringsdiensten;
 • partijen die betrokken zijn bij de algemene werking van ons bedrijf, waaronder administratie, verkoop, marketing en juridische diensten;
 • aanbieders van analytics, providers van zoekmachines, hostingproviders, IT-ondernemingen en systeembeheerders die ons bijstaan bij de werking, verbetering en optimalisering van de Website; en
 • adverteerders en reclamenetwerken die de gegevens nodig hebben om relevante reclame voor u en anderen te selecteren en aan te bieden. Let op: Wij maken aan onze adverteerders geen informatie bekend over identificeerbare personen maar wij kunnen ze voorzien van anonieme verzamelinformatie over onze gebruikers. Wij kunnen verzamelinformatie ook gebruiken om adverteerders te helpen bij het vormen van het soort publiek waarop zij zich willen richten. Wij gebruiken de gegevens die wij over u hebben verzameld om ons in staat te stellen te voldoen aan de wensen van onze adverteerders door hun reclame aan dat doelpubliek te laten zien.

Wij kunnen ook uw gegevens aan andere derden onthullen:

 • ingeval wij een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval wij uw persoonsgegevens aan de potentiële verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of dergelijke activa kunnen bekendmaken;
 • als Lostmy.Name Limited (handelend onder de naam Wonderbly) of in wezen al haar activa worden verworven door een derde, in welk geval door haar gehouden persoonsgegevens over haar klanten een van de overgedragen activa zal vormen;
 • als wij verplicht worden om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om zodoende te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting of verzoek; of
 • Om:
  o de gebruiksvoorwaarden van de Website te handhaven of toe te passen om mogelijke inbreuken daarop te onderzoeken; of

o de rechten, het eigendom of de veiligheid van Lostmy.Name Limited (handelend onder de naam Wonderbly), onze klanten of anderen te beschermen. Daaronder valt het uitwisselen van informatie met andere vennootschappen en organisaties ten behoeve van de bescherming van fraude en ter vermindering van het kredietrisico.

Verwerkingsmethoden
Wij verzamelen, gebruiken, maken bekend, behouden en beschikken op een behoorlijke manier over uw persoonsgegevens voor toegestane doeleinden en wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om onbevoegde toegang, onthulling, wijziging of onbevoegde vernietiging te voorkomen.

De gegevensverwerking vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en modi stipt in verband met de aangegeven doeleinden worden gevolgd.

Beveiliging
Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij niet de veiligheid van uw persoonsgegevens garanderen, die via het internet worden overgebracht. Elke overbrenging valt onder uw eigen risico. Zodra wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en beveiligingsfuncties toepassen om te trachten onbevoegde toegang te voorkomen.

Bij Lostmy.Name Limited (handelend onder de naam Wonderbly) beperken wij toegang tot uw persoonsgegevens tot diegene van uw werknemers die een zakelijke reden hebben om van dergelijke gegevens op de hoogte te zijn. Wij hebben ook fysieke, elektronische en procedurele waarborgen die voldoen aan de toepasselijke wetgeving en regulering om uw persoonsgegevens te beschermen tegen elke onbevoegde toegang.

Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u hebt gekozen voor een wachtwoord) waardoor u toegang krijgt tot bepaalde delen van de Website, is het uw verantwoordelijkheid om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden. Wij verzoeken u dit wachtwoord niet met wie ook te delen.

Locatie
Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden opgeslagen op onze beveiligde servers in de EU.

Indien dit noodzakelijk is en voor een doel waarvoor u toestemming heeft gegeven, kunnen gegevens worden overgebracht naar en worden opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'). Deze gegevens kunnen eveneens door werknemers worden verwerkt buiten de EER die voor ons of voor een van onze leveranciers werken. Die werknemers kunnen worden ingeschakeld, onder andere, voor het voldoen aan uw order, de verwerking van uw betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen aan derden in gebieden buiten de EER overdragen indien die overdracht voldoet aan toepasselijke wetgeving en regulering. Voor uw informatie omvat dit omstandigheden waarbij:

 • van het gebied wordt erkend dat dit voldoende bescherming biedt;
 • de derde in de Verenigde Staten is gevestigd en zich heeft aangesloten bij de veiligehavenregeling; of
 • wij voldoende maatregelen hebben ingesteld waaronder de uitvoering van standaard contractuele bepalingen die zijn bevestigd als voldoende waarborgen ter bescherming van uw privacy.

Door uw persoonsgegevens op te geven, stemt u in met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om zeker te stellen dat uw gegevens veilig en volgens dit privacybeleid worden behandeld.

Bewaartijd
Uw gegevens worden alleen bewaard gedurende de tijd die nodig is om de door u gewenste dienst of het gewenste product te leveren of om te voldoen aan het in dit beleid uiteengezette doel.
Informatie over cookies
Onze Website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u te voorzien van een goede ervaring wanneer u op onze Website surft en stelt ons ook in staat om onze Website te verbeteren. Door op de Website te blijven surfen, stemt u in met ons gebruik van cookies.

Een cookie is een klein bestand van letters en nummers dat wij op uw browser of harde schijf van uw computer opslaan als u daarmee akkoord gaat. Cookies bevatten informatie die op de harde schijf van uw computer worden overgebracht.

Wij gebruiken de navolgende cookies:
U dient er wel op te letten dat derden (waaronder bijvoorbeeld reclamenetwerken en aanbieders van externe diensten zoals webverkeer analyse diensten) eventueel ook cookies gebruiken waarover wij geen controle hebben. Deze cookies zijn waarschijnlijk analytische/prestatie cookies of targeting cookies.

U kunt cookies blokkeren door de instelling op uw browser te activeren waardoor u de instelling van alle of sommige cookies kunt weigeren. Als u echter uw browser instellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren (met inbegrip van essentiële cookies) zult u wellicht geen toegang krijgen tot onze gehele site of delen ervan.

Behalve de essentiële cookies, zullen alle cookies na een maximum van twaalf maanden vervallen.

Uw rechten
U heeft te allen tijde het recht om te weten of persoonsgegevens zijn opgeslagen evenals de inhoud en oorsprong van de gegevens om de juistheid ervan na te gaan. U bent eveneens gerechtigd om te verzoeken dat uw gegevens worden aangevuld, geblokkeerd, gewist, bijgewerkt of gecorrigeerd. Verzoeken daartoe moeten bij ons worden ingediend via digital@wonderbly.com. Voor elk verzoek tot toegang kan een vergoeding in rekening worden gebracht ter dekking van onze kosten om u te voorzien van bijzonderheden van de gegevens die wij over u hebben.

Met name heeft u het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. Wij delen u gewoonlijk mede (alvorens uw gegevens te verzamelen) dat wij voornemens zijn om uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of dat wij voornemens zijn om uw gegevens voor dergelijke doeleinden aan een derde bekend te maken. U kunt uw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakjes op de formulieren aan te kruisen die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt uw recht eveneens op welk moment ook uitoefenen door contact met ons op te nemen via digital@wonderbly.com.

Wijzigingen van dit privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden ook veranderingen in dit privacybeleid aan te brengen. Alle wijzigingen die wij eventueel in de toekomst in ons privacybeleid zullen aanbrengen, zullen aan u worden meegedeeld door een bijgewerkte versie van dit beleid op deze pagina te plaatsen met een bijgewerkte herzieningsdatum en, indien van toepassing, via e-mail. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de Website na de aankondiging van enige wijzigingen van dit beleid vormt aanvaarding van die wijzigingen.

Links met websites van derden
De Website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van derden, de netwerken van onze partners, adverteerders en gelieerde partijen (waaronder maar niet beperkt tot websites waarop de App of de Diensten worden geadverteerd). Als u een link volgt naar die websites, moet u er rekening mee houden dat deze websites en diensten, die via deze links toegankelijk zijn, hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor deze beleidslijnen of voor enige persoonsgegevens die via deze websites of diensten kunnen worden verzameld, zoals contact- en locatiegegevens. U dient deze beleidslijnen te controleren alvorens u persoonsgegevens aan deze websites opgeeft of van die diensten gebruikmaakt.

Informatie over dit privacybeleid
Eventuele vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en kunnen worden gericht aan digital@wonderbly.com.

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Website.
Laatste update: [24 July 2017]